Vyberte stranu

Zakladajúci členovia

O členstvo v krajskej organizácii môže požiadať oblastná organizácia cestovného ruchu pôsobiaca na území Banskobystrického samosprávneho kraja podľa zákona o podpore cestovného ruchu.

Agro - drevinový ekosystém BBSK, s.r.o.

"registrovaný sociálny podnik"
Rovňany 146
985 24 Rovňany

Pracovná doba

Pondelok – Piatok
07:00 - 15:00

E-mail

info@agrobbsk.sk

Telefón

+421 948 286 244