Vyberte stranu

KONTAKT

SÍDLO

Agro – drevinový ekosystém BBSK, s.r.o.
„registrovaný sociálny podnik“
Rovňany 146
985 24 Rovňany

PRACOVNÁ DOBA

Pondelok – Piatok
07:00 h – 15:00 h

BANKOVÉ SPOJENIE

Slovenská sporiteľňa a.s.
IBAN: SK70 0900 0000 0051 6149 6492
IČO: 52576710
DIČ: 2121070193

KONTAKTY

Daniel Molnár – konateľ
+421 948 286 244
daniel.molnar@agrobbsk.sk

ORSR

Zápis: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica
Oddiel: Sro, vložka č. 37120/S
Ku dňu: 10.08.2019
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

REGISTRÁCIA

Registrácia: Register sociálnych podnikov
Číslo osvedčenia 46/2019_RSP
Ku dňu: 1.11.2019
Druh podniku: Integračný
Zoznam sociálnych podnikov:
Register sociálnych podnikov

Agro - drevinový ekosystém BBSK, s.r.o.

"registrovaný sociálny podnik"
Rovňany 146
985 24 Rovňany

Pracovná doba

Pondelok – Piatok
07:00 - 15:00

E-mail

info@agrobbsk.sk

Telefón

+421 948 286 244