Vyberte stranu

Dokumenty

Základné dokumenty

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica

VÝROČNÉ SPRÁVY

Výročná správa za rok 2022

Výročná správa za rok 2021

Výročná správa za rok 2020

Výročná správa za rok 2019

Agro - drevinový ekosystém BBSK, s.r.o.

"registrovaný sociálny podnik"
Rovňany 146
985 24 Rovňany

Pracovná doba

Pondelok – Piatok
07:00 - 15:00

E-mail

info@agrobbsk.sk

Telefón

+421 948 286 244