Vyberte stranu

O nás

Agro – drevinový ekosystém BBSK, s.r.o.

„registrovaný sociálny podnik“

Naša spoločnosť bola zriadená na podnet Banskobystrického samosprávneho kraja so sídlom Námestie SNP 23/23, 974 01 Banská Bystrica dňa 10.08.2019, pričom svoju činnosť riadi podľa zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnom. V súvislosti s tým bol spoločnosti dňa 01.11.2019 priznaný Štatút registrovaného sociálneho podniku, druh: integračný. Sociálny podnik sídli v obci Rovňani v okrese Poltár, ktorý bol podľa zákona č. 336/2015 Z.z.o podpore najmenej rozvinutých okresov zaradený Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny do zoznamu najmenej rozvinutých okresov.

Sociálne podnikanie je cestou, ako úspešne rozvíjať región, bojovať s nezamestnanosťou, zvyšovať atraktivitu obcí a najmä prispieť k pozitívnej spoločenskej zmene. Je to šanca na zamestnanie aj pre ľudí, ktorí sú zo znevýhodneného prostredia a ktorí stratili či nikdy nenadobudli pracovné návyky.

ZAMESTNANÍ CELKOM 17
z toho
ZNEVÝHODNENÝCH OSÔB 12
ZRANITEĽNÝCH OSÔB 0
ZAMESTNANÍ K 06.04.2022 14

z toho

ZNEVÝHODNENÝCH OSÔB 9
ZRANITEĽNÝCH OSÔB 0

Poľnohospodárstvo, záhradnícke a stavebné práce

 

Ponúkame stavebné práce a viaceré služby v oblasti poľnohospodárstva či záhradníctva od prác v sadoch, cez úpravu a čistenie pozemkov. Sociálny podnik chce reflektovať na aktuálnu situáciu a uskutočňoval zákazky na kosenie a údržbu zelene, čím by pomohol menším samosprávam v Banskobystrickom samosprávnom kraji, ktorým aktuálne chýba potrebná pracovná sila.

Ponúkané služby

Stavebné práce

• Prípravné práce k realizácii stavby
• Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
• Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

Pomocné stavebné práce

• Búracie práce
• Výkopové práce
• Vypratávanie objektov

Záhradnícke služby

• Úprava a čistenie pozemkov
• Kosenie a čistenie pozemkov

Orgány spoločnosti

Valné zhromaždenie

Banskobystrický samosprávny kraj ako jediný spoločník

Konateľ

Daniel Molnár (životopis)

DOZORNÁ RADA

Spoločnosť má zriadenú dozornú radu, ktorá je kontrolným orgánom spoločnosti:

László Jámbor
MUDr. Andrea Baníková
MVDr. Július Balog
Mgr. Mikuláš Pál

Partneri

Banskobystrický samosprávny kraj https://www.bbsk.sk/

 

Agro - drevinový ekosystém BBSK, s.r.o.

"registrovaný sociálny podnik"
Rovňany 146
985 24 Rovňany

Pracovná doba

Pondelok – Piatok
07:00 - 15:00

E-mail

info@agrobbsk.sk

Telefón

+421 948 286 244